FAQs Complain Problems

बसाई सराई

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढिमा तिन दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष वा वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
३५ दिन भित्र निःशुल्क , म्याद नाघि आएमा रु.५०।–
आवश्यक कागजातहरु: 

 

  1.  निवेदन र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  2.  बसाई सरी जानेको हकमा परिवारको विवरण सहित सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट जारी बसाई सराईको कागजात
  3.     आउने जाने ठाउँकै लालपुर्जाको प्रातिलिपि पेश गर्नु पर्ने
  4.     बसाई सरी आउनेको हकमा बसाई सराई गरी ल्याएको प्रमाण पत्र
  5.     जाने आउने सबै व्यक्तिको नागरिकता, जन्म दर्ताको प्रतिलिपि
  6.     चालु आ.व.सम्म एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद