FAQs Complain Problems

भेरी नगरपालिकाका ४७ सामुदायिक विद्यालका ४४५३ विद्यार्थिहरुलाई उपहार स्वरुप जापानिज झोला वितरण ।

भेरी नगरपालिकाका ५४ सामुदायिक विद्यालय मध्य कक्षा ४ देखी कक्षा ८ सम्म कक्षा संचालनमा रहेका ४७ विद्यालयहरूका सम्पुर्ण ( कक्षा ४ देखी ८ सम्म अध्यनरत ) छात्र छात्राहरुलाई YouMe Nepal, Japan को सहयोग , भेरी नगरपालिकाको समन्वय र रूपान्तर नेपालको आयोजनमा स्याउलीवजार र त्रि.उ.मा.वि. खलंगामा कार्यक्रम संचालन गरी उपहार स्वरूप जापानीज झोला (School Bag) वितरण गरियो।

१. स्याउलीवजार केन्द्र वाट वितरण
विद्यालय संख्या १९
विद्यार्थी संख्या २०९७
२. र त्रि.उ.मा. वि. खलंगा केन्द्र वाट वितरण
विद्यालय संख्या २८
विद्यार्थी संख्या २३५६
कुल जम्मा विद्यालय संख्या ४७
कुल जम्मा विद्यार्थी संख्या ४४५३

Supporting Documents: