FAQs Complain Problems

समाचार

चौपाया सम्बन्धि सिफारिस

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा तीन दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष वा वडा सचिव , पशु स्वास्थ्य शाखा
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय,पशु स्वास्थ्य शाखा
सेवा शुल्क: 
आ‌र्थिक ऐन बमोजिम
आवश्यक कागजातहरु: 
  1. कारण सहितको सिफारिस
  2. चौपाय लैजाने ठाँउको स्वीकृत पत्र
  3. लिनेदिने दुवैले सनाखात गर्नुपर्ने
  4. चौपाया पालन गर्नेको हकमा स्थान र छरछिमेकी तथा वातावरण प्रतिकुल प्रभाव नपर्ने व्यहोराको सहमति पत्र