FAQs Complain Problems

अंगिकृत नागरिकता सिफारिस

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा तीन दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष / वडा सदस्य वा वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
रु २००० ।
आवश्यक कागजातहरु: 
  1. निवेदन पत्र र अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्न खोजेको स्पष्ट आधार
  2. साविक मुलुकको नागरिकता परित्याग गरेको वा परित्याग गर्न कारवाही चलाएको पुष्टी गर्ने कागजहरु
  3. नेपालमा १५ बर्ष देखि कुनै व्यवसाय वा काम गरी बसेको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
  4. बैवाहिक अंगिकृत नागरिकताका लागि विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र सम्बन्धित देशको आधिकारीक           प्रमाण पत्र
  5. नेपाली भाषा लेख्न र बोल्न जान्ने प्रमाण कागजहरु
  6. पासपोर्ट साईजको फोटो ३ प्रति
  7. चालु आ.व. सम्मको एकीकृत सम्पत्ती कर तिरेको रसिद
  8. सर्जमिन मुचुल्का