FAQs Complain Problems

भेरी नगरपालिका अन्तरगतका सम्पुर्ण सामुदायिक विद्यालयहरुले ७ दिन भित्रमा यस नगरपालिकामा प्रस्ताव पेश गर्ने सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना ।