नगर प्रमुख

I am learning to be a good person and want to help each and everyone equally & fairfully. "LETS UNITE FOR HUMANITY"

सूचना तथा समाचार

प्रथम चाैमासिक निकासा माग फारम पेश गर्ने सम्बन्धमा अत्यन्त जरूरी सूचना ।

भेरी नगरपालिका अन्तरगतका विद्यालयहरूले अार्थिक वर्ष २०७५ । ०७६ काे लागि प्रथम चाैमासिक निकासा माग यहि मिती २०७५ भाद्र ३० गते भित्र पेश गर्न हुन यसै सुचना द्वारा जानकारी गरार्इन्छ।

Pages