FAQs Complain Problems

नगरपालिकाको सेवा प्रति कत्तिको सन्तुस्ट हुनुहुन्छ?

धेरै राम्रो
29% (15 votes)
राम्रो
23% (12 votes)
ठिकै
15% (8 votes)
सुधारको आवस्यकता
33% (17 votes)
Total votes: 52