FAQs Complain Problems

नगरपालिकाको सेवा प्रति कत्तिको सन्तुस्ट हुनुहुन्छ?

धेरै राम्रो
35% (13 votes)
राम्रो
16% (6 votes)
ठिकै
19% (7 votes)
सुधारको आवस्यकता
30% (11 votes)
Total votes: 37