FAQs Complain Problems

नगरपालिकाको सेवा प्रति कत्तिको सन्तुस्ट हुनुहुन्छ?

धेरै राम्रो
30% (13 votes)
राम्रो
23% (10 votes)
ठिकै
16% (7 votes)
सुधारको आवस्यकता
32% (14 votes)
Total votes: 44